parallax background

VWO FIELDWORK IN & OUTS

DE DIGITALE SNELWEG ONDER DE LOEP GENOMEN 2

In return
Wij krijgen ook wat terug door het gebruik van social media als we het business model even loslaten. Zoals: informatie over allerlei onderwerpen, connectie met mensen die ver weg zijn. We kunnen vaak prima gebruik maken van het medium om vakgebieden uit te diepen omdat je veel makkelijker bij de meest uiteenlopende bronnen terecht kunt.
De vraag die centraal daarbij staat is: wie gaat er tenslotte het meeste gewin bij hebben. Vroeger verkochten we boeken en nu verkopen we steeds meer data waaraan flink verdiend wordt en daar zitten de knelpunten.

Gevaren
Met onze persoonlijke data moet je geen geld verdienen. Dat zou het uitgangspunt moeten zijn. De gewoonte om dat te blijven doen, geld verdienen aan onze persoonlijke data levert het gevaar op.
Als ons privéleven in gevaar komt door uitwisseling van data is er sprake van misbruik.
We creëren en gebruiken niet alleen technologie maar andersom gebruikt de technologie ons. Net als de uitvinding van de boekdrukkunst onze samenleving veranderde doet de digitale snelweg dat ook. Het verandert de manier waarop we ons gedragen en in het leven staan.

Ons leven verandert
In ieder geval verandert die digitalisering ons, terwijl de jongeren er als vanzelfsprekend mee opgroeien en het als normaal ervaren en vaker geen referenties hebben naar het verleden toen het nog anders was. Dat is niet per definitie een slecht ding, maar we moeten ons er wel van doordrongen zijn dat het gebeurt. Je wordt altijd mede gevormd door je omgeving en die verandert altijd, maar nu gaat het in een sneltreinvaart. Het besef van die veranderingen verloopt als een proces dat langzamer inwerkt bij veel mensen dan dat het zich voltrekt.
We worden gemaakt door onze omgeving maar die creëren we ook zelf. Het grote verschil is nu dat wij worden gecreëerd door iets nieuws waar we het besef nog niet van hebben en ook de controle niet over hebben en de gevolgen ervan niet kennen c.q. kunnen overzien.

Controle
In feite hebben we veel minder of geen controle over onze omgeving
Onderschatten wij de wijze waarop de technologie ons vormt zowel persoonlijk alsook de samenleving als geheel? Een cruciale vraag.

 

 

DE DIGITALE SNELWEG ONDER DE LOEP GENOMEN 1

-Wie is er niet op Facebook? Sommigen niet omdat ze wel willen, maar bang zijn dat ze niet meer aan werken toekomen. Ze denken dat ze teveel worden afgeleid. Verder wil ik mijnheer Facebook niet alles over mijzelf vertellen en is mijn privacy mij heilig. Verder mis ik meer interessante dingen als vrienden in het echt en daar heb ik er al genoeg van. De suggestie dat FB iets te doen heeft met vriendschap is een suggestie.
Vriendschap is privaat en kan voor mij nooit deel uitmaken van een commerciële machine die jou gebruikt voor industriële doeleinden. Meer mensen hebben dit soort gevoel en gaan op Facebook onder een pseudoniem of haken steeds vaker af. Maar geldt deze instelling meer als uitzondering dan als regel? Met andere woorden, is een meerderheid niet gewoon heel open bezig op social media zonder restricties of een nepprofiel.

-Wie maakt er geen gebruik van Google? Je kunt met Google veel meer dan met offline bronnen. Maar ik probeer het te limiteren. Er zijn trouwens ook andere search engines behalve Google. Daarvan heb ik het idee dat de data minder worden gebruikt voor commerciële doeleinden, hoewel je het nooit zeker weet. Dat is inherent aan deze technologie. Je weet nooit of je niet wordt getrackt en traced “You always have to agree with the conditions and terms van Google”.

-We geven simpel weg onze data weg aan iemand anders. Ondanks de beperkingen die Google aangeeft is het onvermijdelijk dat Google leert van onze zoekopdrachten en daardoor steeds slimmer wordt ondank die beperkingen die ze zichzelf oplegt in hun “conditions and terms”
Hoe je ook zoekt en hoe beperkt en weloverwogen ook. Je weet niet of ze je door hebben en je in een hokje kunnen stoppen. De technologie is redelijk onbeheersbaar en ondoorzichtig.Maar weinigen zijn zich daarvan bewust

Volgende keer: We zijn niet alleen sláchtoffer van social media

Robert Verhoeven 26 maart 2018


DATA PROTECTION OFFICER BIJ VWO FIELDWORK BEKEND

Robert Verhoeven is aangesteld als DPO binnen VWO Fieldwork
Hij is gespecialiseerd in alle actuele taken en verantwoordelijkheden die de nieuwe privacy wetgeving met zich meebrengt

Zo is hij op de hoogte van de eisen die de AVG stelt en houdt hij zich intensief bezig met de manieren waarop de functie wordt vormgegeven binnen de organisatie? Hij houdt toezicht op de verwerking van alle persoonsgegevens in de uitgebreide Dbases.

Waaraan herken je de juiste aanpak en Hoe help je de juiste aanpak vorm op te zetten als deze ontbreekt? Robert heeft kennis van de omgang met Privacy Impact Assessments (PIA’s) en hoe PIA’s zich verhouden zich tot Privacy by design en Privacy by default? Hij heeft alle privacy gevoelige gegevens onder zijn beheer en weet als geen ander hoe ermee om te gaan dient te worden binnen de VWO Fieldwork TSS. Ook weet hij hoe je schakelt, voor zover nodig, met het landelijke toezicht (vooral Autoriteit Persoonsgegevens)

Absolute meerwaarde voor de organisatie VWO Fieldwork én alle betrokken partijen daarbuiten in 2018
Meer weten? Give Robert a call at: 026-381 50 36


VWO FIELDWORK IS GROEIONDERNEMER EN BREIDT UIT

Dit jaar, worden er door VWO Fieldwork samen met twee partnerships op 2 strategische punten in het KAN gebied twee state of the art onderzoek locaties gerealiseerd met de meest geavanceerde onderzoek faciliteiten. Het KAN gebied, knooppunt Arnhem Nijmegen en regio’s (met ruim 20 gemeentes) maakt een enorme ontwikkeling door. Het behoort tot de vier grote stedelijke agglomeraties buiten de Randstad.

-De expansie van deze groeiregio zet in 2018 stevig door. Het aantal nieuwbouwprojecten neemt een enorme vlucht. Er is mede daardoor een steeds grotere diversiteit, zowel in de sociale samenstelling van de bevolking en de geografische verscheidenheid alsook alle voorzieningen die daarmee samenhangen

-De stedelijke agglomeratie met een enorme expansie omvat een centrum van cultuur, met vele musea, schouwburgen, concertzalen, bioscopen en winkels. De aantrekkelijke woon en leef faciliteiten trekken steeds meer gezinnen naar deze regio.

-VWO Fieldwork is groeiondernemer, vooral omdat de vraag van veel opdrachtgevers daar aanleiding toe geeft. Met name door de hand over hand toenemende overlap en paneldruk in het Randstedelijke Amsterdam en regio’s en de toenemende vraag naar regionale spreiding. VWO Fieldwork blijft vanzelf optimaal actief in de Randstad Amsterdam, maar de nieuw te realiseren regionale uitbreiding vormt een absolute meerwaarde.

-Als aanvulling en tegenwicht op de bestaande onderzoek voorzieningen een flinke stap in de goede richting. Met de realisatie van de nieuwbouwprojecten zal vanaf medio 2018 een eerste start worden gemaakt naar volledige landelijke dekking van facilitaire ondersteuning voor alle vormen van marktonderzoek.

Robert Verhoeven, CEO

 


CONSUMENTISME SINDS DE JAREN 50 VAN DE 20ste EEUW

-In de jaren 50 en deels jaren 60 van de vorige eeuw bestond het proces van de competitieve consumptie, waarbij er vooral gekeken werd naar wat de buren kochten. Je zag de nieuwe auto en de nieuwste wasmachine die werd afgeleverd. De contacten met naasten was direct en men wilde niet voor elkaar onderdoen.

-In de jaren 70 was er alom frictie omdat de lonen geen gelijke tred hielden met het alsmaar stijgende uitgavepatroon. Toch bleef het consumentengedrag in de jaren 80 alleen maar doorgaan en hand over hand stijgen.

Mensen wilden meer
In die periode veranderde de aard van de consumptiecultuur. Waar mensen eerst streefden naar 10 tot 15 % meer dan wat ze hadden wilden mensen nu ook daadwerkelijk “rijker ”worden.

De individualisering
In de jaren 80 was er ook sprake van een sterk toenemende individualisering en kenden de mensen hun buren amper meer en wisten dus niet wat ze allemaal in huis hadden en waar ze het van deden. Dit in tegenstelling tot de 50’er jaren.

Media en marketing
De media kregen een steeds krachtiger rol. De mensen gingen steeds meer af op wat ze op tv en via allerlei overige reclame-uitingen binnen kregen. De marketingmachine speelde daar dus met veel plezier op in.

Consumenten kregen steeds meer beelden te zien hoe gezinnen op tv leefden en niet via de realiteit van de naaste omgeving. Soaps op televisie bijvoorbeeld en steeds mooiere reclameboodschappen hadden een enorme invloed op de mensen.
De tv series kregen een steeds breder kijkerspubliek. Die bepaalden voor een flink deel dat wat mensen wilden of wat ze dachten te missen.

Uit onderzoek in met name Amerika blijkt dat mensen die veel tv kijken een verwrongen beeld hebben van de gemiddelde medeburger. Ze denken dat het heel normaal is om een zwembad, personeel en dure auto’s te hebben. Dit staat enorm af van de werkelijkheid van de gemiddelde burger.

Een stukje plastic
Het mechanisme dat dat kringetje rondmaakt is het consumentenkrediet. Juist in die periode van de jaren 80 werd het consumentenkrediet gemeengoed.
Een nieuw ding waarbij je alleen een stukje plastic uit je zak haalt. In eens kun je dingen kopen waar je het inkomen niet voor hebt. Makkelijk krediet is het begin van de puzzel voor de veranderde consumptie.
De creditcard is de nieuwe fetisj voor consumenten. Opeens kun je dingen kopen waar je het inkomen niet voor hebt. Deze trends zetten alleen maar verder door in de 21ste eeuw anno nu.