OVER VWO.

VWO is bij uitstek gespecialiseerd in het samenstellen van relevante doelgroepselecties. Van eenvoudige consumentenselecties tot Business to business. We hebben een actueel bestand in de meeste grote en middelgrote steden in Nederland.

We hebben aanvullend de beschikking over diverse steunpunten in het land voor straatwerving en selectie!

Naast de standaardselecties als boven genoemd hebben we een telefoonteam voor:

Gespecialiseerde selecties van adreslijsten
Directeuren rekruteren van lijsten
Artsen rekruteren van lijsten
IT’ers rekruteren van lijsten
Advocaten rekruteren van lijsten
en alle andere zakelijke respondenten van aangeleverd adresmateriaal

Ruim en aantoonbare ervaring in:

Advertising
Agriculture
Automotive
Bank- en verzekeringswezen
Beleidsonderzoek
Durables
Fast moving consumer goods
Media
Pharma
Recreatiesector
Overige zakelijke dienstverlening

Access-panels in onze geavanceerde database met ruim 120.000 respondenten:

Kinderen jonger dan 12 jaar
Jongeren 12 – 18 jaar
Studenten
Jonge gezinnen 1 – 2 persoonshuishoudens
Gezinnen met kleine kinderen
Ouderen 55 +
Hoofdkostwinners
Huisvrouwen/mannen
Een internetpanel met 4500 vaste leden staat tot uw beschikking

VWO doet meer:

Samenstellen van doelgroepen op locatie
Accesspanels van kids tot senioren in diverse leeftijdsfasen,regio’s, opleidingsniveaus uit onze geavanceerde database met ruim 120.000 respondenten
Telefonische interviews
Afnemen van face tot face enquêtes (De Quickscan)
Face to face onderzoek
Opstellen van (selectie-) vragenlijsten
Uitwerking van interviews
Organisatie van opnameapparatuur
Gastvrouwen/heren Notulisten
Een landelijk opererend promotie & selectieteam
Het aanbieden van gespreksleiders, die als gespreksleider fungeren bij groepsdiscussies. (Deze gesprekken kennen een losse gestructureerde gespreksgids en zijn hypothetisch van karakter, terwijl de resultaten een samenvatting van bevindingen opleveren)
Een webpanel met een enquêtemodule om korte of langere vragenlijsten op te stellen

Manieren van webonderzoek

We kennen;
– De vragenflits als u snel iets moet weten. Voorbeeld: Aan een steekproef die representatief is voor de Nederlandse bevolking wordt gevraagd naar een reactie uit de actualiteit (politiek, oorlogsdreigingen, overheidsmaatregelen, etc).

– Het vragenvuur De breder opgezette webenquête als u dieper op een onderwerp wilt ingaan. Geschikt als test voor productonderzoeken, website beleving etc (middels een vast panel of via uw eigen site middels een pop up banner of verwijzing.). De vragen kunnen open, gesloten en in schalen worden gepresenteerd. Het is ook mogelijk om afbeeldingen toe te voegen van bijvoorbeeld uw product.Hybride onderzoeksaanpak mogelijk.

Ook een combinatie van technieken is mogelijk. Via een vast en actueel webpanel, door middel van telefonische benadering desgewenst aangevuld met schriftelijke enquêtes komt u tot slot tot een degelijke en complete onderzoeksopzet.

KLIK HIER VOOR EEN PERSOONLIJK CONTACT