parallax background

RESPONDENTEN VOOR U!

Procedure van uw aanvraag naar een geslaagd onderzoek;
● Contact met VWO over uw aanvraag
● Briefing van uw opdracht met als extra ons protocol van aandachtspunten
● Alle relevante criteria + aanvulling met onze actuele kennis van de gevraagde focusgroepen
● Voorwaarden opdracht in kaart gebracht samen met U als opdrachtgever
● Voorstel door VWO + adviezen over de aanpak
● Respondentenwerving en selectie met behulp van onze digitools
● Updates over de voortgang + tussentijdse rapportage
● Uitvoering veldwerk + Scanning
● Evaluatie van de opdracht + heldere rapportage incl. sheets, met toegevoegde informatie over uw doelgroepen
● Een geslaagd onderzoek!

Dit doet VWO;

● Op basis van heldere communicatie met 1 vaste contactpersoon bij VWO per opdrachtgever
● Op basis van de wensen van de opdrachtgever waarbij alle randvoorwaarden worden gecreëerd, zoals organiseren van faciliteiten,overboeken vergoedingen etc.
● Door heldere afspraken en een dito opdrachtbevestiging
● Met een permanente stand-by tijdens het veldwerk
● Permanente updates voor opdrachtgevers tijdens de werving en selectiefase
● Met behulp van een deels geautomatiseerde procedure van werving, die garandeert dat u de juiste respondent ontmoet , met uitsluiting van geconditioneerde respondenten
●Telefonische screening met belscript, een verhulde en een gedegen pre-check door 1 vaste selectrice die het traject van begin tot einde begeleidt
● Door het bevestigen van de afspraak met de deelnemers en een dubbel nacheck. Alles uiteraard met een schriftelijke uitnodiging, sms- bevestiging op de dag zelf en een duidelijke routebeschrijving. En een vervanging bij uitval op de dag zelf

VWO Fieldresearch, © Copyright 1992 – 2020 Alle rechten voorbehouden.

Offerte aanvragen? Hier

Privacywetgeving / Fiscaliteit / ISO-normering voor Selectiebureaus? Hier Nieuwsbrief? Blijf altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes van www.vwo-fieldwork.nl