parallax background

ASK THE CONSUMER! ONLINE SURVEY OP “MAAT”

Integer en helder onderzoek hoeft niet duur te zijn!

Wat kost een onderzoek

Een compleet onderzoek voor € 595,–
Een absoluut scherp geprijsd product bedoeld als antwoord op de ons inziens veel te hoge kosten voor onderzoek die worden gehanteerd door de grote spelers in de markt. Het is niet nodig om duizenden Euro’s te veel te betalen om betrouwbare uitkomsten te verkrijgen!
Wij hanteren per opdracht een tabel van wensen en mogelijkheden waarna we binnen 1 dag een scherpe prijs neerzetten.

Prijsopbouw

U heeft reeds een compleet onderzoek voor € 595,– op basis van twintig vragen onder 100 respondenten.
Een onderzoek met 1 doelgroep (= 100 respondenten), met 1 extra sociaal demografisch criterium met 20 vragen leidt dan tot een prijs op basis van;
– Projectmanagementkosten vanaf € 295,–
– Respondentenselectie = 100 x € 2,– = € 200,–
– 20 vragen = € 100,–

De meerprijs hangt samen met de hogere aantallen, de socio-demografische variabelen en doelgroep criteria. U kunt ook zelf doelgroepen aanleveren. Die keus is aan u

– Extra bijkomende kosten zijn; Uitgebreider socio-demografische variabelen, zoals sociale klasse, inkomensniveau, etc.
– Per honderd respondenten extra rekenen wij € 100,– respondent
– Elke bijkomende doelgroep criterium kost € 2,50 per respondent extra (bijvoorbeeld mensen die een huis kopen of bierdrinken mannen
– Eventuele meerprijs voor telkens 10 vragen extra bedraagt € 100,–

Zonder Veel Gedoe, Snelle Resultaten!

Het Stappenplan

Stap 1
– Bepaal de opzet van het onderzoek
– Het aantal respondenten
– De doelgroepen en de gevraagde criteria

Stap 2
– Wij doen het veldwerk
Nadat we uw vragenlijst hebben ontvangen, controleren en programmeren we de vragen, zodat er een optimaal werkbare online vragenlijst is. U ontvangt vooraf een testlink, zodat u zelf ziet of uw vragenlijst naar tevredenheid is!

Stap 3
– De resultaten
Hier is het tenslotte allemaal om te doen. Informatie op basis waarvan u beslissingen kunt nemen. Als de ingevulde vragenlijsten binnen zijn, controleren we de data en vertalen ze vervolgens naar heldere en bruikbare data in Excel of SPSS met relevante tabellen en percentages.

De mogelijkheden in uw enquête

Vernieuwend met geavanceerde instrumenten voor doelgroep segmentatie en vragenstructuur, zoals we die al jaren toepassen voor het samenstellen van doelgroepen voor kwalitatief onderzoek . Uit onze eigen database of op basis van uw eigen klantgegevens
De vragen kunnen open, (half) gesloten, meerkeuze vragen en in schalen worden gepresenteerd. Het is ook mogelijk om afbeeldingen en filmpjes toe te voegen van bijvoorbeeld uw product. We kunnen sub segmenteren op 10 of meer extra variabelen!

ONDERZOEKFASEN

Voorstel

VWO Fieldwork doet een onderzoeksvoorstel

Onderzoeksopzet

VWO stelt de vragenlijst op middels een Content Management Systeem en genereert een selectiebestand en bereidt het onderzoek voor. U krijgt vervolgens een proefenquête aangeboden, die u van commentaar kunt voorzien of naar keus kunt aanvullen.

Uitvoering

Het on-line onderzoek gebeurt in eigen huis met geavanceerde computers, de rekrutering van de respondenten en overig veldwerk in goede handen is van VWO Fieldresearch, dus alles onder 1 dak, hetgeen zeker kostenbesparend werkt voor u als opdrachtgever. We vermijden het om externe dienstverleners aan te trekken.

Analyse

De uitkomsten van de enquêtes worden geanalyseerd en er kan een aantal aanbevelingen worden gedaan.

Rapportage

De uitkomsten en het verloop worden gerapporteerd. In een duidelijke samenvatting worden de bevindingen gepresenteerd.

In vogelvlucht;

– Het opstellen van de vragenlijsten
– Steekproef trekking
– Het programmeren van de vragenlijsten
– Coderen van open vragen
– Samenstellen van het panel
– De arbeidsuren
– De datacollectie en verwerking van de gegevens
– De eindrapportage in een tekst en tabellenopmaak
– Kosten van administratieve aard

Check, meet en weet!

Voordelen van Online Onderzoek

– Lagere kosten
– Korte verwerkingstijd
– Gebruiksvriendelijk voor de respondent 24 per dag
– Minder kans op (menselijke) fouten door de automatische dataverwerking
– Sterk verbeterde kwaliteit van de gegevens.
– Door de geboden vrijheid zijn respondenten meer gemotiveerd en nemen ze de tijd
om vragen secuur te beantwoorden.
– Een lagere waste; de bereidheid om mee te werken ligt aanzienlijk hoger vanwege de intentie die de respondenten geven
om mee te doen (geholpen door een motiverend beloningssysteem)
– Ruime analysemogelijkheden
– Snelheid. De vragenlijst wordt na goedkeuring verstuurd naar de respondent. De eerste resultaten zijn al binnen enkele dagen
beschikbaar.
– Optimale objectiviteit en privacy omdat er geen beïnvloeding is van een interviewer
– In onze database is al veel informatie aanwezig over het panel. Dit maakt snel onderzoek mogelijk.

VWO Fieldresearch, © Copyright 1992 – 2021 Alle rechten voorbehouden.

VWO Fieldwork werkt voor:

onderzoeksbureaus, reclamebureaus, communicatie bureaus, universiteiten, consultancy’s, Zzp-ers en voor eindklanten!

Een kwalitatieve Unit binnen onze organisatie is gespecialiseerd in deze vorm van onderzoek, die doelgroepen kan confronteren ,analyseren en rapporteren, met als sluitstuk een reeks aanbevelingen, waar u iets mee kunt. Elke opdracht is voor ons uniek.

Resultaten

De resultaten worden gepresenteerd in duidelijke overzichten
Met desgewenst grafieken, een overzichtelijke rapportage, tabellenrapport van de uitkomsten en een korte samenvatting van onderzoeksbevindingen

Het is niet nodig om duizenden Euro’s te veel te betalen om valide en betrouwbare uitkomsten te verkrijgen!

Kwaliteit Panels

● Regio
● Geslacht
● Leeftijd
● Welstandsklasse
● Opleiding en Inkomen
● Postcode segmentatie
● Sociaal Profiel
Kortom: een representatieve steekproef van de gemiddelde Nederlandse internetpopulatie!!

Ondervertegenwoordiging uitgesloten

Volledige dekking gegarandeerd voor het optimaal eindresultaat
● Een deel kan uit het actuele bestand van onze respondenten worden gegenereerd en telefonisch worden benaderd.
● Een deel van de vragenlijsten kan ook per post worden verstuurd en wordt dan door ons verwerkt en samengevoegd met de web data. Een compleet beeld, omdat ook mensen die niet met internet vertrouwd zijn kunnen meewegen.
● Desgewenst een (deel)selectie uit uw directe omgeving door middel van een verwijzing op uw website, naar de “Op Maat” gesneden enquête.
● Heeft u zelf een panel en de tools dan helpen wij u aan ontbrekende respondenten

Oververtegenwoordiging uitgesloten

Oververtegenwoordiging door zelfselectie is uitgesloten
● Een probleem bij veel Internet enquêtes is dat zij niet gebaseerd zijn op kans steekproeven.
● Niet de onderzoekers/opdrachtgevers bepalen dan via toeval kansen of iemand uitgenodigd wordt om deel te nemen, maar het wordt aan personen zelf overgelaten om zich aan te melden, bijvoorbeeld via ‘banners’ of websites.
● Dit wordt zelfselectie genoemd. Bij een door de onderzoeker getrokken toeval steekproef is de kans om te participeren in het onderzoek bekend, bij zelfselectie is deze kans onbekend . (River sampling)
● Daarom zijn er onder de panels die door zelfselectie tot stand komen zijn ‘zware’ internet gebruikers dan ook oververtegenwoordigd, zij zijn immers vaak op het Internet te vinden en bezoeken veel websites en komen veel uitnodigingen voor deelname tegen. De beroepsklikkers die het voor geld doen vallen af, omdat we ons beloningssysteem baseren op verloting van cadeaubonnen en niet op geldbedragen.

Exacte steekproeven tegen relatief lage kosten

De respondenten hebben zich op eigen initiatief aangemeld en zijn gemotiveerd om mee te doen. Er is een dubbelcheck op alle relevante demografische gegevens. Dat is bij de meeste online panels vaak niet het geval. De netto respons gegarandeerd, omdat we de participanten screenen, uitnodigen en tracen in het complete online traject.

Ú kiest!

1) De vragenflits als u snel iets moet weten. Voorbeeld: Aan een steekproef die representatief is voor de Nederlandse bevolking wordt gevraagd naar een reactie uit de actualiteit (politiek, oorlogsdreigingen, overheidsmaatregelen, etc.)

2) Het vragenvuur. De breder opgezette webenquête als u dieper op een onderwerp wilt ingaan Met name geschikt als pretest voor productonderzoeken . (Door middel van een door ons samengesteld panel of via uw eigen deelnemers)

Wilt u meer weten?
Neem dan contact op met ons.

Robert Verhoeven (contactpersoon)
VWO Fieldwork