parallax background

Respondenten community VWO Fieldwork 2024

 

■ Een nieuw initiatief van VWO Fieldwork is het peilen van meningen van respondenten met behulp van de zogenaamde respondenten community. Een VWO Fieldwork community is een afgeschermde website waarop een selecte groep deelnemers met elkaar over bepaalde thema’s discussiëren.

■ Het unieke aspect van de community als instrument is dat het niet uitsluitend gaat om het stellen van vragen en het krijgen van antwoorden. Door te luisteren naar wat respondenten zelf te vertellen hebben, verkrijgen we nieuwe inzichten in hun attitudes, houdingen, en gedragingen en beweegredenen ten aanzien van deelname aan en belevingen van kwalitatief onderzoek.

■ We hebben inmiddels al heel wat opvallende meningen verzameld over de motivaties om mee te doen aan onderzoek en de individuele waarderingen die men per onderwerp toekent aan de inhoudelijk zeer diverse bijeenkomsten!

Volg ons op Facebook

VWO Fieldresearch, © Copyright 1992 – 2024 Alle rechten voorbehouden

Social media