parallax background

Mixed mode onderzoek

Het beste van de verschillende methodieken combineren
In mixed mode onderzoek wordt gebruik gemaakt van een combinatie van methoden. Dit verhoogt de respons en zo wordt beter gebruik gemaakt van de verschillende voordelen van de diverse methodieken.

Switch mode Bij onderzoek in de ‘switch mode’, worden per respondent verschillende onderzoeksmethodes gebruikt.

De meest voorkomende ‘switch’ die gemaakt wordt is die tussen een webinterview en daarop aansluitend een face to face discussieforum.

Dit is een methode die met name voordelen biedt bij online vragenlijsten die een groot beroep doen op de respondent.
Het is comfortabeler voor de respondent, die op het moment dat het hem of haar uitkomt de vragenlijst kan invullen.
Ook biedt het de mogelijkheid tot het stellen van vragen die in het interview minder geschikt zijn omdat ze veel tijd in beslag nemen.
Bijvoorbeeld: het stellen van vragen naar aanleiding van getoond beeldmateriaal. De uitkomsten zijn snel beschikbaar

Uit de resultaten komt dan een bepaalde groep (Bijvoorbeeld een groep van 6 Users en 4 non users van een produkt in 1 groep) naar voren die extra aandacht krijgt en wordt uitgenodigd voor een face to face groepsgesprek op locatie.

De verdieping wordt gezocht in het kwalitatieve deel.Op basis van de criteria van de opdrachtgever voor sessies op locatie van 1,5-2 uur. VWO heeft daar ruim ervaring mee .

Case: Bij een smaaktest werden 200 respondenten benaderd om een online vragenlijst in te vullen. De verwerking werd gepresenteerd via een geavanceerde enquetemodule en vervolgens werden na deze fase 3 groepen van telkens N=6+2 samengesteld voor groepsgesprekken op locatie op basis van de door de opdrachtgever gedefinieerde criteria.

Er zijn de afgelopen 2 jaar diverse selecties uitgevoerd die een combinatie vormen van deze kwali/ kwantimethode.

VWO Fieldwork is geknipt voor deze benadering;
– We hebben een groot bestand aan actuele respondenten
– We kunnen de vragenlijsten opstellen, quoteren etc.
– Onze panelleden staan open voor kwalitatief onderzoek en kunnen daar ook voor benaderd worden (Dat is bij de meeste online panels niet het geval)
– Verder is de opkomst gegarandeerd omdat we de participanten telefonisch screenen, uitnodigen en vervangen bij afmelding in het traject

NB het aantal vragen en het aantal deelnemers is wel gelimiteerd, omdat we ons bestand niet al teveel willen uitputten en we uitgaan van voldoende valide uitkomsten bij een lagere N

VWO Fieldresearch, © Copyright 1992 – 2020 Alle rechten voorbehouden