parallax background

De VWO vragenflits

Wanneer u op een 10 tot 15-tal vragen vooraf een antwoord wilt hebben voordat u face to face de kwalitatieve gespreksronde ingaat met een bepaalde doelgroep kunnen we snel onze online module programmeren en u voorzien van bruikbare input.
Nuttig in de voorfase en ook bij de rapportages prima te gebruiken. Het geheel als verdieping bedoeld om zonder al te hoge kosten extra informatie te verkrijgen.

De methode is ook zeer goed bruikbaar voor bedrijven die uitsluitend een concept onder een bepaalde doelgroep willen testen met het vermijden van de hoge kosten die zijn verbonden aan grootschaliger online onderzoek.
Ideaal voor lagere N’s (N=100 tot N=200), maar toch met een onderbouwing vooraf van uw onderzoeksdoelstellingen. U krijgt antwoord op de vraag of uw concept aansluit bij uw doelgroepen.

De vragenflits als u snel iets moet weten uit de actualiteit. Voorbeeld: Aan een steekproef die representatief is voor de Nederlandse bevolking wordt gevraagd naar een reactie uit de actualiteit (politiek, oorlogsdreigingen, overheidsmaatregelen, etc).

De vragen kunnen open, gesloten en in schalen worden gepresenteerd. Het is ook mogelijk om afbeeldingen en filmpjes toe te voegen van bijvoorbeeld uw product of reclameuitingen, etc.

VWO Fieldresearch, © Copyright 1992 – 2020 Alle rechten voorbehouden